Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk chưa có bằng đại học

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Lên top