Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép xin thôi chức

Các nhà xưởng sai phép của người thân gia đình ông Lê Hữu Thành vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Các nhà xưởng sai phép của người thân gia đình ông Lê Hữu Thành vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Các nhà xưởng sai phép của người thân gia đình ông Lê Hữu Thành vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Lên top