TPHCM

Phó chủ tịch Hải: Rất thương anh em taxi nhưng không thể ngoại lệ được