Phó Chủ tịch Hà Nội kiểm tra phòng dịch trung tâm thương mại, quán cà phê

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông. Ảnh: CT
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông. Ảnh: CT
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông. Ảnh: CT
Lên top