Phó Chủ tịch Bình Định phê bình các lãnh đạo huyện bỏ ngang cuộc họp phòng chống thiên tai để ra về

Phó Chủ tịch tỉnh phê bình lãnh đạo huyện vì chưa họp xong nhưng đã bỏ về.
Phó Chủ tịch tỉnh phê bình lãnh đạo huyện vì chưa họp xong nhưng đã bỏ về.
Phó Chủ tịch tỉnh phê bình lãnh đạo huyện vì chưa họp xong nhưng đã bỏ về.
Lên top