Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng xin thôi việc theo chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng

Một trong số những lãnh đạo của HĐND Đà Nẵng đã nộp đơn xin thôi việc theo chính sách hỗ trợ của thành phố. Ảnh: TT
Một trong số những lãnh đạo của HĐND Đà Nẵng đã nộp đơn xin thôi việc theo chính sách hỗ trợ của thành phố. Ảnh: TT
Một trong số những lãnh đạo của HĐND Đà Nẵng đã nộp đơn xin thôi việc theo chính sách hỗ trợ của thành phố. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top