Phim truyền hình Lửa ấm sai thực tế về lây nhiễm HIV

Cảnh trong tập 37 "Lửa ấm", vì cứu chữa cho thai phụ, Thủy và Hoàng có nguy cơ bị nhiễm HIV do tiếp xúc với máu của bệnh nhân. Ảnh: VTV
Cảnh trong tập 37 "Lửa ấm", vì cứu chữa cho thai phụ, Thủy và Hoàng có nguy cơ bị nhiễm HIV do tiếp xúc với máu của bệnh nhân. Ảnh: VTV
Cảnh trong tập 37 "Lửa ấm", vì cứu chữa cho thai phụ, Thủy và Hoàng có nguy cơ bị nhiễm HIV do tiếp xúc với máu của bệnh nhân. Ảnh: VTV
Lên top