Phiên chợ 0 đồng ấm tình dân xứ đảo

Người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia phiên chợ 0 đồng ở xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Ảnh: PV
Người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia phiên chợ 0 đồng ở xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Ảnh: PV
Người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia phiên chợ 0 đồng ở xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Ảnh: PV
Lên top