Phí dạy học online - nơi thu cao, nơi miễn phí

Hình thức dạy học online, dạy học qua truyền hình được nhiều địa phương, cơ sở giáo dục áp dụng trong những ngày qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình thức dạy học online, dạy học qua truyền hình được nhiều địa phương, cơ sở giáo dục áp dụng trong những ngày qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình thức dạy học online, dạy học qua truyền hình được nhiều địa phương, cơ sở giáo dục áp dụng trong những ngày qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top