Phi công người Anh mắc COVID-19 đang trong tình trạng rất nặng

Các bác sĩ được bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các bác sĩ được bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các bác sĩ được bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top