Phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy và 4 lần gặp nạn

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sống như một nông dân những năm cuối đời. Ảnh: K.Q
Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sống như một nông dân những năm cuối đời. Ảnh: K.Q
Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sống như một nông dân những năm cuối đời. Ảnh: K.Q
Lên top