Phí BOT: Doanh nghiệp vận tải muốn giảm, Bộ GTVT lại đề nghị tăng

Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Ảnh KH
Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Ảnh KH
Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Ảnh KH
Lên top