Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Dương đến 2040

Một góc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ảnh: TĐ ngày mới.
Một góc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ảnh: TĐ ngày mới.
Một góc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ảnh: TĐ ngày mới.
Lên top