Phê duyệt đề án xây dựng Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng

Bộ Công thương đã khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2017. Ảnh: NT
Bộ Công thương đã khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2017. Ảnh: NT
Bộ Công thương đã khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2017. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top