Phê duyệt đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Hình ảnh khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh. Ảnh: VP NTM.
Hình ảnh khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh. Ảnh: VP NTM.
Hình ảnh khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh. Ảnh: VP NTM.
Lên top