Phê duyệt Đề án "Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án "Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030”. Ảnh: Ngọc Hà
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án "Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030”. Ảnh: Ngọc Hà
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án "Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030”. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top