Phê bình nhiều đơn vị không hoàn thành đưa "con nghiện" đi cai ma túy

Văn bản phê bình và giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản phê bình và giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản phê bình và giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Lên top