Phê bình nghiêm khắc 2 giám đốc Sở và chủ tịch huyện ở TPHCM

Dự án Sài Gòn Safari vẫn chưa triển khai sau nhiều năm quy hoạch.
Dự án Sài Gòn Safari vẫn chưa triển khai sau nhiều năm quy hoạch.
Dự án Sài Gòn Safari vẫn chưa triển khai sau nhiều năm quy hoạch.
Lên top