Phẫu thuật lấy thai thành công cho một sản phụ F1 trong khu cách ly y tế

Y bác sĩ phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ là F1. Ảnh T.T
Y bác sĩ phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ là F1. Ảnh T.T
Y bác sĩ phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ là F1. Ảnh T.T
Lên top