Phát triển TP HCM đa trung tâm: Vẫn nằm trên bản vẽ và chưa thực hiện được

TP HCM phát triển theo hướng đa cực là xu thế tất yếu, nhưng hàng chục năm qua ý tưởng này vẫn mãi nằm trên bản vẽ và chưa thực hiện được. Ảnh: LĐT
TP HCM phát triển theo hướng đa cực là xu thế tất yếu, nhưng hàng chục năm qua ý tưởng này vẫn mãi nằm trên bản vẽ và chưa thực hiện được. Ảnh: LĐT
TP HCM phát triển theo hướng đa cực là xu thế tất yếu, nhưng hàng chục năm qua ý tưởng này vẫn mãi nằm trên bản vẽ và chưa thực hiện được. Ảnh: LĐT
Lên top