Phát triển ôtô chạy điện cần đồng bộ từ quy hoạch, tới hạ tầng

Dây chuyển sản xuất xe ôtô chạy điện VinFast của Tập đoàn Vingroup. 
Ảnh: Hoàng Long
Dây chuyển sản xuất xe ôtô chạy điện VinFast của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Hoàng Long
Dây chuyển sản xuất xe ôtô chạy điện VinFast của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Hoàng Long
Lên top