Phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và đối thoại công - tư

Bà Marion Martinez khẳng định: Cần hỗ trợ nông dân nguồn vốn vay, giải quyết tình trạng cung vượt cầu trong sản xuất, tiêu thụ. Ảnh: M.Long
Bà Marion Martinez khẳng định: Cần hỗ trợ nông dân nguồn vốn vay, giải quyết tình trạng cung vượt cầu trong sản xuất, tiêu thụ. Ảnh: M.Long
Bà Marion Martinez khẳng định: Cần hỗ trợ nông dân nguồn vốn vay, giải quyết tình trạng cung vượt cầu trong sản xuất, tiêu thụ. Ảnh: M.Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top