Phát triển dự án điện mặt trời diện tích 600 hecta ở Thừa Thiên - Huế

Hình ảnh ở nhà máy điện Mặt Trời TTC ở Phong Điền. Ảnh: L. Thọ.
Hình ảnh ở nhà máy điện Mặt Trời TTC ở Phong Điền. Ảnh: L. Thọ.
Hình ảnh ở nhà máy điện Mặt Trời TTC ở Phong Điền. Ảnh: L. Thọ.
Lên top