Phát triển điện mặt trời - thừa hệ lụy, thiếu kiểm soát: Xử lý chất thải từ pin năng lượng mặt trời hết hạn - ai chịu trách nhiệm?

Ông Trần Anh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương). Ảnh: C.N
Ông Trần Anh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương). Ảnh: C.N
Ông Trần Anh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương). Ảnh: C.N
Lên top