Phát triển điện mặt trời - thừa hệ lụy, thiếu kiểm soát: Nỗi lo xử lý môi trường

Lắp điện mặt trời trên mái nhà một hộ dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lắp điện mặt trời trên mái nhà một hộ dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lắp điện mặt trời trên mái nhà một hộ dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lên top