Phạt tài xế dừng xe đi vệ sinh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Lái xe dừng sai quy định trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây nguy hiểm phương tiện lưu thông. Ảnh Công ty quản lý và khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Lái xe dừng sai quy định trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây nguy hiểm phương tiện lưu thông. Ảnh Công ty quản lý và khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Lái xe dừng sai quy định trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây nguy hiểm phương tiện lưu thông. Ảnh Công ty quản lý và khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Lên top