Phạt nguội xe lấn làn buýt nhanh BRT - vi phạm vẫn tăng

Một xe khách cố tình đi vào làn buýt nhanh BRT tại nút Giảng Võ - Đê La Thành. Ảnh: Q.Hiệu
Một xe khách cố tình đi vào làn buýt nhanh BRT tại nút Giảng Võ - Đê La Thành. Ảnh: Q.Hiệu
Một xe khách cố tình đi vào làn buýt nhanh BRT tại nút Giảng Võ - Đê La Thành. Ảnh: Q.Hiệu
Lên top