"Phạt nguội" ô tô dừng đỗ sai phép ở sân bay Tân Sơn Nhất

Giao thông các tuyến đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất  sẽ được tổ chức lại.  Ảnh: Minh  Quân
Giao thông các tuyến đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tổ chức lại. Ảnh: Minh Quân
Giao thông các tuyến đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tổ chức lại. Ảnh: Minh Quân
Lên top