Phạt người mua lợn chết để bán lại kiếm lời

Lợn chết được vận chuyển đi tiêu thụ được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: TT.
Lợn chết được vận chuyển đi tiêu thụ được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: TT.
Lợn chết được vận chuyển đi tiêu thụ được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: TT.
Lên top