Phạt nặng người tham gia giao thông không đeo khẩu trang

Xử lý nghiêm người tham gia giao thông không đeo khẩu trang. Ảnh ĐT
Xử lý nghiêm người tham gia giao thông không đeo khẩu trang. Ảnh ĐT
Xử lý nghiêm người tham gia giao thông không đeo khẩu trang. Ảnh ĐT
Lên top