Phạt nặng doanh nghiệp đăng ký vốn khống

Tại địa chỉ số 143 Trích Sài (Hà Nội), không có bất cứ thông tin nào về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu theo đăng ký giấy phép. 
Ảnh: Minh Phong
Tại địa chỉ số 143 Trích Sài (Hà Nội), không có bất cứ thông tin nào về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu theo đăng ký giấy phép. Ảnh: Minh Phong
Tại địa chỉ số 143 Trích Sài (Hà Nội), không có bất cứ thông tin nào về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu theo đăng ký giấy phép. Ảnh: Minh Phong
Lên top