Phạt một học sinh "thụt dầu" 50 lần vì ra ngoài không có lý do chính đáng

Học sinh này bị phạt "thụt dầu" 50 lần vì ra đường không có lý do chính đáng khi địa phương đang thực hiện CT16. Ảnh cắt clip
Học sinh này bị phạt "thụt dầu" 50 lần vì ra đường không có lý do chính đáng khi địa phương đang thực hiện CT16. Ảnh cắt clip
Học sinh này bị phạt "thụt dầu" 50 lần vì ra đường không có lý do chính đáng khi địa phương đang thực hiện CT16. Ảnh cắt clip
Lên top