Phát hiện xe chở người Hải Dương trốn chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Đoàn Văn Vinh và xe ô tô BKS: 15A-421.85. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đoàn Văn Vinh và xe ô tô BKS: 15A-421.85. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đoàn Văn Vinh và xe ô tô BKS: 15A-421.85. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top