Phát hiện xác nam công nhân trong bụi rậm

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TS
Hiện trường vụ việc. Ảnh: TS