Phát hiện xác một phụ nữ nổi trên sông Châu Giang

Xác nạn nhân (màu đỏ) nổi giữa đám bèo. Ảnh: Quang Huy.
Xác nạn nhân (màu đỏ) nổi giữa đám bèo. Ảnh: Quang Huy.
Xác nạn nhân (màu đỏ) nổi giữa đám bèo. Ảnh: Quang Huy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top