GIA LAI:

Phát hiện xác chết đang phân huỷ trên hồ Biển Hồ