Phát hiện xác chết cháy trong trường học ở Điện Biên

Phòng kế toán, Trường THPT TP. Điện Biên Phủ – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Hà Linh.
Phòng kế toán, Trường THPT TP. Điện Biên Phủ – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Hà Linh.
Phòng kế toán, Trường THPT TP. Điện Biên Phủ – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Hà Linh.
Lên top