Phát hiện vụ tập kết tro bay sai quy định lấy từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng

Nhà máy xi măng Sông Gianh - nơi Công ty TNHH Vận tải thương mại Lê Nam đưa tro bay vào để làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà máy xi măng Sông Gianh - nơi Công ty TNHH Vận tải thương mại Lê Nam đưa tro bay vào để làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà máy xi măng Sông Gianh - nơi Công ty TNHH Vận tải thương mại Lê Nam đưa tro bay vào để làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top