Phát hiện với hài cốt liệt sĩ, dòng chữ khắc trên kỷ vật gây xúc động mạnh

Ngòi bút có khắc chữ được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: CS.
Ngòi bút có khắc chữ được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: CS.
Ngòi bút có khắc chữ được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: CS.
Lên top