Phát hiện vi phạm phòng dịch, dân có thể báo ngay cho Chủ tịch TP.Hải Dương

Các hoạt động giao nhận hàng hóa trên Quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương đều bị cấm. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Các hoạt động giao nhận hàng hóa trên Quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương đều bị cấm. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Các hoạt động giao nhận hàng hóa trên Quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương đều bị cấm. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Lên top