Phát hiện thi thể thầy giáo trên sông

Hiện trường phát hiện thi thể thầy giáo H.
Hiện trường phát hiện thi thể thầy giáo H.