Phát hiện thi thể nữ sinh dưới ao, bên cạnh bức thư tuyệt mệnh

Ao làng nơi phát hiện thi thể nữ sinh trên. ảnh:ĐC
Ao làng nơi phát hiện thi thể nữ sinh trên. ảnh:ĐC
Ao làng nơi phát hiện thi thể nữ sinh trên. ảnh:ĐC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM