Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Dương:

Phát hiện thi thể người đang phân hủy dưới hồ đá