Phát hiện thi thể người đàn ông trên ngôi mộ

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông (Ảnh: T.B)
Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông (Ảnh: T.B)
Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông (Ảnh: T.B)
Lên top