Phát hiện thi thể người đàn ông nổi dưới chân cầu

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân