Phát hiện thi thể người đàn ông nổi dưới chân cầu

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân
Lên top