Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói trôi trên sông Thương