Phát hiện thi thể người đàn ông bị nhét giẻ trong miệng