Phát hiện thi thể nam thanh niên "cháy thành tro" bên bờ kênh

Thi thể người đàn ông cháy đen bên bờ sông.
Thi thể người đàn ông cháy đen bên bờ sông.