Phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Vân

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Hương. Ảnh: NT
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Hương. Ảnh: NT
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Hương. Ảnh: NT