Phát hiện thi thể hai cháu bé 5 tuổi dưới hố nước

Hố nước nơi phát hiện thi thể 2 cháu bé 5 tuổi. Ảnh:HH
Hố nước nơi phát hiện thi thể 2 cháu bé 5 tuổi. Ảnh:HH